Veiligheid: veilig werken of niet

Veilig en gezond werken is een verantwoordelijkheid van iedereen op de bouwplaats en van alle partijen in de keten. Samen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden. Concurreren op veiligheid is onacceptabel. Veel beter is het dat bouw- en techniekbedrijven, opdrachtgevers en ontwerpers samenwerken en zo nog veiligere werkomstandigheden creëren. Want ongeacht of u nu uitvoerder, timmerman, vlechtwerker of opdrachtgever bent; een bouwplaats brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Praat daarover met elkaar, zodat iedereen weet hoe we de bouwplaats zo veilig mogelijk maken en houden.

Meer weten over uw plichten als werkgever? En hoe u het bewustzijn van uw medewerkers kunt vergroten? De website bewustveiligiederedag.nl helpt u met antwoorden.

Life Savings Rules: van levensbelang

Ik accepteer alleen
een veilige werkplek

  • Ik begin altijd goed voorbereid aan mijn opdracht

Ik werk veilig of
ik werk niet

  • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen en andermans veiligheid

Ik onderneem acties bij
onveilige situaties

  • Ik spreek mijn collega’s aan bij onveilige situaties

Alcohol en drugs zijn uit den boze op de bouwplaats

  • Ik gebruik nooit alcohol en drugs op de werkplaats

Veiligheid en cijfers

Top 3 van meest onveilige sectoren

De bouwsector staat helaas nog steeds in de top 3 van de meest onveilige sectoren. Dat willen we niet meer! Samen kunnen we hier wat aan doen.

Aantal dodelijke ongevallen 2018

Het aantal doden in de bouw is vorig jaar gestagneerd. In 2018 kwamen 20 mensen om door bouwwerk-zaamheden, hetzelfde aantal als in 2017. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onze ambitie

Onze ambitie is duidelijk: een veilige sector. Een sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, gaat ook veilig weer weg. Dat betekent 0 dodelijke ongevallen en het liefst geen ongevallen.

Bewust Veilig Dag 2019

De Bewust Veilig Dag werd in 2019 voor de derde keer georganiseerd. Op deze dag stonden we met zoveel mogelijk bedrijven in de sector nog een beetje extra stil staan bij veiligheid.

Welke plichten heeft u als werkgever?

Lees hier meer

Veiligheid moet voorwaarde worden en geen keuze zijn.

Peter Koenders